Tiêu chuẩn mới cho mọi chung cư
AMO là nền tảng tiên phong hỗ trợ việc vận hành quản lý chung cư và mang đến hệ thống các dịch vụ tiện ích cho từng cư dân.
Trải nghiệm sản phẩm
Tiêu chuẩn

Miễn phí

 • Gửi thông báo theo thời gian thực
 • Tiếp nhận và quản lý phản ánh
 • Thông báo phí
 • Thanh toán trực tuyến
 • Quản lý thông tin căn hộ
 • Phân quyền quản trị
 • Cập nhật, sao lưu dữ liệu thường xuyên
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Nâng cao

Liên hệ

 • Tất cả tính năng Tiêu chuẩn
 • Xây dựng phần mềm với thương hiệu riêng
 • Phát triển tính năng theo yêu cầu
 • Cơ sở dữ liệu độc lập
 • Đào tạo chuyển giao giải pháp

123123

qw 12312